ABOUT US

  ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์

พวกเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเออร์โกโนมิกส์ (ERGONOMIC) อย่างเป็นทางการของแบรนด์ Aidata, Ergotron, Ergomotive ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านอุปกรณ์เออร์โกโนมิกส์ ในสำนักงานและ อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับและใช้งานทั่วโลก

  สุดยอดนวัตกรรม
เรามีความมุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของการทำงานออฟฟิศในปัจจุบัน ที่ใส่ใจสุขภาพ สินค้าที่จะช่วยให้คุณบอกลา "โรคออฟฟิศซินโดรม"


 ―
 ในช่วงปี 2550 พวกเราในฐานะกลุ่มคนทำงานออฟฟิศที่ใช้เวลานั่งทำงานหน้าจอ
เป็นเวลานานตลอดทั้งวันเริ่มรับรู้ได้ถึงคุณภาพชีวิตของคนทำงานที่ถูกละเลยและ
ขาดการเอาใจใส่และเริ่มมีอาการบาดเจ็บจากการนั่งทำงานไม่ถูกวิธี เราจึงค้นหา
สาเหตุและหาวิธีป้องกันหรือลดอาการบาดเจ็บ ดังกล่าวจนได้ค้นพบว่าพวกเรานั่ง
ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์กันนานเกินไปแม้ว่าเราจะได้พยายามเพิ่มช่วงพักมากขึ้น
แต่เราก็ไม่สามารถเลี่ยงข้อเท็จจริงที่ว่ายังไงก็ตามเราก็ยังต้องนั่งทำ งานกันต่อไป
จนกว่างานจะเสร็จ


Powered by MakeWebEasy.com